Dorost a mládež

Dorost se schází v Komorní Lhotce, společné setkání začíná v pátek v 17:30. Vedoucím dorostu v Komorní Lhotce je Lukáš Niemczyk, tel.: 734 769 560.

Mládež se ke svým pravidelným pátečním setkáváním schází v Komorní Lhotce, Smilovicích Řece a Stříteži. V Komorní Lhotce mládež začíná v 18:00, ve Smilovicích v 17:00, v Řece v 17:00 a ve Stříteži v 17:00 (v letním čase v 18:00).

Kontaktní osoby:

  • Komorní Lhotka – Lukáš Szromek, tel. 732 242 038
  • Smilovice – Roman Kotek, tel. 602 758 154
  • Střítež – Martin Tomala, tel. 737 919 578
  • Řeka – Daniel Tomala, tel: 733 791 802

 

V průběhu celého roku si mladí organizují různé výlety a víkendové pobyty na horách, prázdninové pobyty, večernice, mládežové bohoslužby, sportovní aktivity v tělocvičně a jiné.  Program některých bohoslužeb obohacují svým svědectvím a písněmi.