Kázání a přednášky ve sboru SCEAV v Komorní Lhotce. Kázání jsou dostupná volně ke stažení se souhlasem jejich autorů. Nahrávky jsou uloženy ve formátu MP3, 56kbps/44kHz. Starší audio záznamy jsou dostupné zde.

Kázání 1. 1. 2019

Jozue 1:1-10 1Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. 3Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. 4Vaše území bude sahat od pouště […]

Kázání 31. 12. 2018

1.Mojžíšová 45:1-27 1 Tu se už Josef nemohl déle přemáhat. „Všichni ven!“ křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. 2 Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to až do faraonova paláce.) 3„Já jsem Josef!“ řekl Josef svým bratrům. „Žije ještě můj otec?“ […]