Kázání 14. 10. 2018

1. Jan 2:14-17

14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce.
Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku.
Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým.
15 Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. 
16 Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. 
17 Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.