Sermons from Září 2017

Kázání

1. Mojžíšová 4:1-16 Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“ 2 Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. 3 Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,4 zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí […]