Sermons on Zjevení 2

Kázání 18. 11. 2018

Zjevení 2:8-11 8 „Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil: 9 Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. 10 Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli […]