Sermons on Jan 5

Kázání 22. 7. 2018

Jan 5:1-14 Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda,někt. rukopisy Bet-zatha, jiné Betsaida u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Do rybníka totiž občas sestupoval anděl a vířil vodu. Kdo po tom zvíření vstoupil […]