Sermons on 1. Korintským 1

Kázání 11. 3. 2018

1. Korintským 1:4-8 Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: 5byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. 6Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, 7že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 8Ten vás bude posilovat […]