Sermons on 1. Jan 2

Kázání 14. 10. 2018

1. Jan 2:14-17 14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. 15 Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě […]