Kázání a přednášky ve sboru SCEAV v Komorní Lhotce. Kázání jsou dostupná volně ke stažení se souhlasem jejich autorů. Nahrávky jsou uloženy ve formátu MP3, 56kbps/44kHz. Starší audio záznamy jsou dostupné zde.

Kázání

1. Mojžíšova 25:20 – 26 20 Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. 21 Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.22 Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: „Proč se mi tohle děje?“ A […]

Kázání

Rút 2:2 – 12 2 Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: „Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?“ „Jdi, má dcero,“ odpověděla Noemi. 3 Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) 4 Vtom z Betléma přišel Boáz. „Hospodin s […]

Kázání

1. Mojžíšová 4:1-16 Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“ 2 Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. 3 Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,4 zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí […]